Verbindende communicatie en feedback geven

 

‘Waarom heb je nou weer je taak niet afgerond zoals afgesproken? Zo kan ik niet met je samenwerken!’

 

Inhoud:
Herkenbaar zo’n uitspraak? En hoe reageer je dan? Ga je ‘het duel aan’? Laat je het van je afglijden? Slik je je irritatie in maar onthoud je het voorval wel om een volgende keer als munitie te gebruiken?

In de meeste situatie waarin mensen met elkaar samenleven en samenwerken ontstaan er met regelmaat momenten waarin sprake is van miscommunicatie, ruis, irritatie of teleurstelling.
- Je verwacht iets van iemand maar krijgt niet wat je hoopt.
- Iemand uit je team komt afspraken niet na
- Samenwerking met een collega verloopt stroef omdat het lijkt of jullie langs elkaar heen praten
- Je voelt je niet gezien door je manager
- Je hebt het gevoel veel alleen te moeten doen. Je begrijpt niet dat mensen je niet ondersteunen
- etc

Op situaties als deze is het belangrijk de verbinding te zoeken. Elkaar opbouwende feedback te geven om vervolgens samen weer verder te kunnen.
Maar hoe doe je dat nou op een goede manier? En hoe zorg je dat iedereen in jouw team dit op dezelfde manier doet?
Hier gaan ik met jullie mee aan de slag in deze training.


Kortdurende training:
In een kleine groep van minimaal 5, maximaal 12 deelnemers staan we stil bij verbindende communicatie. Dit is een wijze van communiceren die een beroep doet op de goede wil van de mens. In plaats van de ander te overtuigen en hiermee mee te krijgen ‘in jouw visie’. Mensen leer oog te hebben voor eigen behoefte en die van de ander, zonder oordeel of verwijt. Hierdoor wordt er gezocht naar verbinding met de ander, naar een prettige manier van samenleven en samenwerken, naar het beste uit elkaar halen.  Een relatie die uitgaat van gelijkwaardigheid en respect naar elkaar.
Ook staan we stil bij feedback geven. Hoe doe je dit op een handige manier, zonder oordeel, zonder dat je de ander hiermee schaad. Maar op een respectvolle opbouwende manier waardoor je de ander de kans geeft op te groeien en samenwerking efficiënter te maken.

De training is interactief van aard. Er is sprake van afwisseling tussen theorie en praktijk. Doordat er in kleine groepen wordt gewerkt, is er veel ruimte voor het delen met elkaar en kan verdieping worden gezocht.

 

Kosten, data en tijdstippen:
Deze training wordt zowel in mijn praktijk als in-company aangeboden. De training doorlopen met je team, in kleine samenstelling tot maximaal 12 personen maakt dat jullie gemakkelijker tot interactie komen, herkenning vinden in elkaars verhaal en het leren van elkaar worden versterkt.
Afspraken over kosten, duur en exacte inhoud stem ik graag persoonlijk met je af zodat het aanbod zo goed mogelijk aansluit op jouw situatie.