Gezonde, vitale medewerkers die met plezier (blijven) werken

 

Dat is wat je als werkgever natuurlijk het liefste hebt. Medewerkers die gezond en vitaal zijn en die met plezier hun werk doen.
Vitaliteit en aandacht voor zowel mentaal als fysiek welbevinden blijken echter nog steeds regelmatig een onderschat onderdeel voor werkgevers. 
Terwijl medewerkers waar hier op hun werkplek wel aandacht voor is, over het algemeen energieker zijn, zich loyaler voelen, een verbeterde productiviteit hebben en zich gelukkiger voelen. Het voorkomt bovendien een burn-out en bevordert daardoor de duurzame inzetbaarheid van je personeel.

Ziekteverzuim is voor veel bedrijven aan de orde van de dag. Zo blijkt ook uit een artikel van de NOS in maart 2024:


'Stress groeit bij werknemers: 'Integrale aanpak nodig'

Nederlanders vallen vaker uit door stress op het werk en de werkdruk zal de komende jaren alleen maar toenemen. Dat blijkt uit cijfers en een overheidsadvies die vandaag gepubliceerd zijn.

Het afgelopen jaar groeide het aantal mensen dat zich langdurig ziek meldde om stressklachten met 11 procent. Uit cijfers van arbodienstverleners ArboNed en HumanCapitalCare blijkt dat het in bijna een kwart van de gevallen ging om overspanning of een burn-out.

Bij die klachten ligt een werknemer er gemiddeld 240 dagen (gedeeltelijk) uit. Dat kost een bedrijf 315 euro per dag. 

'Aanvullend beleid nodig'

De cijfers komen op de dag dat het RIVM en TNO het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid adviseren aanvullend beleid te ontwikkelen om stress op het werk te voorkomen. Onderzoekers keken op verzoek van het ministerie naar de verwachte veranderingen voor de komende 20 jaar en voorspellen dat de stress alleen maar zal toenemen.

Zo groeit de druk op werknemers doordat er minder mensen aan het werk zijn. Dat komt door tekorten op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en een toenemend aantal mantelzorgers. Werkstress, uitval en arbeidsongeschiktheid kunnen daardoor toenemen.

 

Mijn ervaringen

Ook in mijn praktijk en in gesprekken met zowel werknemers als werkgevers hoor ik vaak terug dat werkdruk aan de orde van de dag is. Met name  medewerkers vanuit de zorg-, hulpverlening- en onderwijssector vertellen regelmatig dat ze twijfelen of ze het werk wel volhouden. Ze ervaren stressklachten, merken dat hun balans zoek is en ervaren ook dat er vaak te weinig tijd is om even stil te staan en te herstellen. Terwijl het vaak ook medewerkers zijn die intrinsiek gemotiveerd zijn om het beste voor hun cliënten, patiënten of leerlingen te willen. 
Ook bij medewerkers buiten deze sectoren hoor ik dezelfde ervaringen terug. Niet enkel vallen medewerkers uiteindelijk uit door ziekte wat én de werkgevers veel geld kost en ook een negatief effect heeft voor de medewerker in kwestie. 

Een kleine rekensom:
ArboNed en HumanCapitalCare meldden dat een zieke medewerker gemiddeld €315,- per dag kost.
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in april 2024 bleek de gemiddelde ziekteduur per medewerker 8,1 dag vanaf de leeftijdscategorie 25 jaar. En daarna loopt de ziekteduur alleen maar op. Dit komt neer op iets meer dan €2500,- per jaar per medewerker.
Laat staan wanneer een medewerker langduriger uitvalt als gevolg van stress of onvrede. Dit duurt gemiddeld minimaal 3 maanden en kost €250,- per dag. Wat neerkomt op ongeveer €15.000 voor 3 maanden. Alleen dit is mogelijk is al een reden om dit aan te gaan pakken.


Ik geloof er in dat we steeds meer moeten bewegen naar een preventieve aanpak. Niet pas acteren wanneer een medewerker het werk niet meer leuk vindt, al uit dreigt te vallen of een team niet meer goed draait. Maar eerder alert zijn op signalen en vraagstukken die er spelen bij zowel individuele medewerkers of in teams. Op die manier voelen medewerkers zich gezien en serieus genomen en voelen zij meer loyaliteit naar hun werkgever. En kunnen er in een eerder stadium passende acties worden ingezet om waar mogelijk uitval te voorkomen. Het mes snijdt op die manier aan twee kanten.


Mijn aanbod
Ik bied zowel individuele coaching als meer groeps- of teamgerichte aanbod aan. Er is altijd sprake van maatwerk. Wat is er nodig in een specifieke situatie? Volstaat één van beide of is er een combinatie nodig? Hierover ga ik graag persoonlijk met je in gesprek om met elkaar tot een goede aanpak te komen. 


Klik op onderstaande buttons voor meer informatie over wat ik onder andere kan betekenen. Mocht dat wat jij zoekt er voor nu niet bijstaan, schroom dan niet om contact te zoeken. Ik denk graag met je mee over jouw vraag. Ook kan je direct op de button contact klikken om kennismakingsgesprek te plannen.