Trainingsacteur

Ik heb altijd gezegd: "Als ik later groot ben, wil ik trainingsacteur worden". Toen ik er achter kwam dat ik misschien wel 'groot' genoeg was, volgde ik een cursus tot trainingsacteur. Dit heeft me veel gebracht. Zowel het terugvinden van het spelelement in mezelf, als het geloof in dat wat ik voel vaak juist is. Doordat ik dit letterlijk kan verbeelden kan ik een ander verder helpen in zijn of haar ontwikkeling. 


Ik geloof dat je moet experimenteren met nieuw gedrag of nieuwe vaardigheden om deze echt eigen te maken. Enkel kennisoverdracht werkt onvoldoende. Een beetje schuren zorgt juist voor groei. Daarom werkt de inzet van een trainingsacteur ook zo goed bij trainingen.

Doordat ik gemakkelijk contact maak en goed kan afstemmen op de ander, maak ik een oefensituatie veilig voor de deelnemer. Op die manier durft iemand te oefenen met nieuw gedrag. Door middel van positieve en opbouwende feedback zorg ik dat iemand met een goed gevoel het 'speelvlak' of training verlaat en zich toegerust voelt om er verder mee te gaan. 

 

 

'SPELEN, SCHUREN, EXPERIMENTEREN EN LEREN'