DISC en Drijfveren analyse + ontwikkeltraject

DISC:
Het DISC instrument is een middel die bijdraagt aan persoonlijkheidsanalyse.  Het wordt ook wel de DISC kleurentest genoemd.

Het is oorspronkelijk een analyse die werd gebruikt door HR medewerkers in werksituaties. Inmiddels wordt de analyse breder gebruikt om gedrag te analyseren en door middel van kleuren in beeld wordt gebracht. Door deze schematische weergave en uitleg naar aanleiding hiervan wordt snel helder waar jouw voorkeuren liggen in gedrag en dit zich verhoud tot voorkeuren van anderen. 

Het model bestaat uit vier gedragsstijlen: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformisme. Deze onderdelen worden ook wel aangeduid met de kleuren waarin ze worden weergegeven: rood, geel, groen en blauw. Deze kleuren komen overeen met de voorkeuren.  Aan de hand van een analyse krijg je inzicht in de mate waarin jij elk van de vier gedragsstijlen in zich hebt. Vanuit dat inzicht heb je tools in handen om jouw kwaliteiten nog beter te benutten en hiernaast effectief aan de slag te gaan met jouw aandachtspunten. Het komt jouw ontwikkeling ten goede als persoon en eventueel ook als werknemer. 

Drijfveren:
Onder ons gedrag liggen drijfveren. Zij vertellen ons waarom we doen wat we doen.

Drijfveren staan in nauwe relatie tot je waarden, ze worden ook we verborgen drijfveren genoemd. Ze hebben ene directe invloed op de dingen die je doet of juist niet doet. Drijfveren zijn niet direct inzichtelijk, ze liggen 'onder de waterspiegel' en worden vaak pas duidelijk wanneer je iemand beter kent. 
Onze drijfveren bepalen onze gedragsstijl in verschillende situatie. Het zijn kaders van wat we de moeite waard vinden, wat we belangrijk vinden, waar we onze energie aan willen besteden, wat maakt dat we in de ochtend ons bed uitkomen, we ons op een bepaalde manier gedragen. Het zijn jouw eigen standaarden waar je naar handelt. Drijfveren zijn overtuigingen die zo sterk zijn dat ze het gedrag van jou als individu of die van een organisatie beïnvloeden.

Ontwikkeltraject:
De combinatie van jouw overheersende kleuren uit een DISC analyse, gekoppeld aan de drijfveren kan veel informatie en inzicht opleveren. Het kan je bijvoorbeeld helderheid geven over 

- waarom je handelt op een bepaalde manier
- wat voor jou belangrijk is in contact met anderen
- wat maakt dat je energie krijgt van bepaalde zaken 
- waarom andere werkzaamheden je juist heel veel energie kosten
- of jouw huidige werk nog wel bij je past
- hoe je communicatie met anderen wat gemakkelijker kan maken

- etc.

In een ontwikkeltraject zal ik uitgebreid met je stilstaan bij dit soort zaken.


Een traject ziet er als volgt uit:
Er vinden 4 sessies plaats van 1 tot 1,5 uur:

- Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats, telefonisch of face to face. In dit gesprek zullen we stilstaan bij de reden voor jouw aanmelding en wat je met het traject wilt bereiken.
- Hierna zal ik je een link toesturen waar je de zowel de DISC analyse als de Drijfveren analyse kunt invullen. 
- Zodra de uitkomsten binnen zijn plannen we een vervolggesprek.  In deze sessie zullen we samen de uitslagen van de analyse doornemen. Aan de hand hiervan zullen we stilstaan bij wat je deze uitslag oplevert en wat je hiermee wilt. Misschien besluit je dingen anders te gaan, wil je bepaalde stappen ondernemen. 
- In een laatste sessie zal ik met je stilstaan bij wat de uitslag van analyses je heeft gebracht en of je antwoord hebt gekregen op de oorspronkelijke reden voor aanmelding. Mogelijk kan je hierna weer zelf verder en sluiten we het traject af.
Mocht je nog wel behoefte hebben aan vervolgsessies is dat ook mogelijk. We zullen hierover dan verdere afspraken maken.

Wil je meer informatie over wat een traject voor jou kan betekenen? Mail of bel me dan voor meer informatie.
Veel werkgevers hebben een apart budget gereserveerd als ontwikkelbudget voor hun werknemers waar een traject als deze uit betaald kan worden. Waar nodig kan ik offerte maken voor jouw werkgever.