Balans kleurentest + ontwikkeltraject:

Balans kleurentest

De Balans Kleurentest is een uitgebreide persoonlijkheidsanalyse die gebaseerd op het Enneagram. Het Enneagram is een eeuwenoud model. Het Enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je iets over je zwakke en sterke punten en je drijfveren. 
Ook de balans kleurentest gaat ervan uit dat ieder mens 9 drijfveren heeft. Drijfveren zeggen iets over je motivatie, je behoeften, je voorkeuren en je waarden. Het gaat over ‘willen’, wat jouw vuur doet branden en ook over wat je in beweging brengt. De mate waarin elke drijfveer bij jou aanwezig is, is bepalend voor jouw gedrag en jouw persoonlijkheidstype.
Ieder mens is anders, heeft dus een eigen, uniek drijfverenprofiel en dus ook een uniek kleurenprofiel.

 

Ontwikkeltraject
In een ontwikkeltraject zal ik met je stilstaan bij jouw eigen kleurenprofiel en wat dit over jou zegt. Uit de Balans Kleurentest kan afgeleid worden hoe je handelt, wat jouw sterke kanten zijn, wat jouw valkuilen zijn, wat jouw interesse heeft en wat jouw werkstijl is. Hoe meer en makkelijker jij jouw drijfveren kwijt kunt in je zowel jouw werkomgeving als in jouw privé situatie, des te beter ben jij op je plek en ervaar je dat jouw energie stroomt. Inzicht in je drijfveren helpt je om jezelf en anderen beter te leren kennen en te begrijpen. Het zorgt ervoor dat je keuzes in je werk- en privéleven beter aansluiten bij jouw persoonlijkheid. Als je kennis hebt hebt van jouw profiel is het ook gemakkelijker doelen en te bepalen die aansluiten bij wie jij in de basis bent en om deze doelen te behalen. 

Een traject ziet er als volgt uit:
Er vinden 4 sessies plaats van 1 tot 1,5 uur:
- Er vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats, telefonisch of face to face. In dit gesprek zullen we stilstaan bij de reden voor jouw aanmelding en wat je met het traject wilt bereiken.
- Hierna zal ik je een link toesturen waar je de Balans Kleurentest kan invullen. De test bestaat uit 117 stellingen. De uitslag is nooit goed of fout. Ieder profiel is prima en zegt iets over jou als persoon. 
- Zodra de uitkomsten binnen zijn plannen we een vervolggesprek.  In deze sessie zullen we samen de uitslagen van de analyse doornemen. Aan de hand hiervan zullen we stilstaan bij wat je deze uitslag oplevert en wat je hiermee wilt. Misschien besluit je dingen anders te gaan, wil je bepaalde stappen ondernemen. 
- In een laatste sessie zal ik met je stilstaan bij wat de uitslag van analyses je heeft gebracht en of je antwoord hebt gekregen op de oorspronkelijke reden voor aanmelding. Mogelijk kan je hierna weer zelf verder en sluiten we het traject af.
Mocht je nog wel behoefte hebben aan vervolgsessies is dat ook mogelijk. We zullen hierover dan verdere afspraken maken.

Wil je meer informatie over wat een traject voor jou kan betekenen? Mail of bel me dan voor meer informatie.
Veel werkgevers hebben een apart budget gereserveerd als ontwikkelbudget voor hun werknemers waar een traject als deze uit betaald kan worden. Waar nodig kan ik offerte maken voor jouw werkgever.